ഗുസ്തിയ്ക്ക് വന്നവര്‍..

Tuesday, 13 December 2016

മനസിലുള്ള സ്നേഹം

പണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്തു സ്കൂൾ വിട്ടു വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മയെ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ വല്ലാത്ത ഒരു മനഃപ്രയാസമാണ് പ്രേതെകിച്ചു കാര്യമൊന്നും എല്ലാ എങ്കിലും 'അമ്മ വീട്ടിൽ ഉണ്ടേ ഒരു സമാധാനമാണ് .'അമ്മ വീട്ടിൽ  ഉള്ള സമയത്തു അടുത്ത് പോയി ഒന്നും ഇരിക്യാറില്ല എങ്കിലും ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു  വിഷമമാണ് ...ഇപ്പോൾ അതെ ഫീൽ ആണ് എനിയ്ക്കു അവളോടും , അവളെ കാണാതെ ഇരിക്കയുമ്പോൾ അവളോട് പിണങ്ങി ഇരിക്കയുമ്പോൾ ...എന്നെ വിളിക്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിയ്ക്കു എന്തോ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കാൻ  പറ്റാത്ത ഒരു ഫീൽ ആണ് ....പ്രതേകിച്ചു എവെനിംഗ് ടൈം .അവൾ ..വീട്ടിൽ എത്തിയോ ഏതേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ടെൻഷൻ അടിച്ചു ഓൺലൈൻ ഇടക്കിടെ കേറി നോക്കും അവൾ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ....ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കയാണ് പറ്റുന്നില്ല അവളെ വിളിക്യാനും പറ്റുന്നില്ല വിളിച്ചാൽ എനിയ്ക്കു എന്റെ കാര്യം നോക്കാനറിയാം ഞാൻ കുഞ്ഞല്ല എന്നാണ് മറുപടി

  തലയാണെ പൊട്ടുന്നത് പോലെ ...എല്ലാം തകർക്കാനുള്ള ദേഷ്യം അത്രമേൽ ഞാനവളെ സ്നേഹികയുന്നു പക്ഷെ അത് അവളെന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ കണികയാറില്ല പറയാറുമില്ല ..വിളികയുമ്പോൾ എന്താ വിളിച്ചേ എന്നാണ് ഞാൻ സാദാരണ  ചോദിക്യാര് .

.ഞാൻ അവളെ സ്നേഹികയുന്നില്ല എന്നാണ് അവളുടെ പരാതി ചതിയനാണ് പോലും ......ചതിക്കയാണ് വേണ്ടി സ്നേഹികയുവാന് ഞാൻ എന്ന് ...ഞാൻ അതിനൊന്നും മറുപടി  പറയാറില്ല .... എന്റെ  തിരക്കുകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അവളെ അറിയികയാറില്ല ..പക്ഷെ എന്നേലും ഒരു നാൾ അവൾ എല്ലാം മനസിലാക്കും എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവളെയാണ് സ്നേഹികയുന്നതു എന്ന് അവൾ എന്ന് മനസിലാക്കും .
ഞാൻ അനുഭവിക്കയുന്ന മനോവിഷമം ...അവളോട് ആരും കൂടുതൽ മിണ്ടുന്നതു പോലും എനിയ്ക്കു ഇഷ്ടമല്ല ...എല്ലാം എന്റേത് മാത്രമാണ് .മുഖ പുസ്തകത്തിൽ .ഒരു ഫോട്ടോ ഇടുന്നതു പോലും എനിയ്ക്കു ഇഷ്ടമല്ല  പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ട് അവളാകട്ടെ  എന്നോട് പിണങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ പുതിയ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കാണിക്കയറുണ്ട് ....
അത് കാണുബോൾ എനിയ്ക്കു സത്യത്തിൽ ഒരെണ്ണം പൊട്ടികയാനുള്ള തോന്നലാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുക ...എന്നാണ് നീ എന്നെ മനസിലാക്കുക .എല്ലാവരും ഫോട്ടോക്ക് കമന്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ നോക്കി ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ ദേഷ്യം എന്റെ മൊബൈലിനോട് കാണിക്കയറുണ്ട് ....ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ മൊബൈൽ ആണ് .
..
നീ  അറിയുന്നില്ലേ എന്റെ മനസ് നീ വിളികയുമ്പോൾ എന്താന്ന് ചോദിക്കയുമ്പോൾ ഇത്രയൂം നേരം എന്നെ എന്താ വിളികയാത്തതു എന്നല്ലേ പെണ്ണെ ..
രാത്രിയിൽ ഉറക്കം വരാറില്ല ,,മനസ് മുഴുവൻ നീയാണ് ..നീയും നിന്റെ ഫോട്ടോയും എടുത്തു നോക്കി കിടക്കുകയാണ് എന്നിലും അവൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ  എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടുന്നു വന്നു ഈ സ്നേഹം എന്ന് .....എവിടെ നിന്നും വന്നതല്ല പെണ്ണെ ഞാനിങ്ങനെ ആണ് ഒന്നും  പറയാറില്ല എന്ന് മാത്രം ...ഈ മനസ് നിറയെ നീയാണ്  അത് ചില നേരത്തു ദേഷ്യമായി പതഞ്ഞു പൊങ്ങുബോൾ മാത്രമാണ് നീ അറിയുന്നത് നിന്നെ ചീത്ത വിളികയുമ്പോൾ  അതെനിക്കയു നിന്നോടുള്ള സ്നേഹക്കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് എന്ന് നീ അറിയുന്നില്ല എന്റെ മനസിനുള്ളിലേക്കു നീ നോക്കിയിട്ടില്ല ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇല്ല . നിനക്ക് പറയാൻ ന്യായങ്ങളുണ്ട് . ഞാൻ വിളികയുബോൾ എന്റെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തും നീ വാശി കാണിച്ചോ ...പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് .തേനേ പാലെ വിളികയുവാൻ അറിയില്ല ...പക്ഷെ നിന്നെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹികയുന്നു ...

No comments:

Post a Comment

Follow by Email