ഗുസ്തിയ്ക്ക് വന്നവര്‍..

Wednesday, 25 July 2012

ആ മുഖം .....

അന്നും ഇന്നും ഞാന്‍ തനിച്ചാണ് ..
അന്നും ഇന്നും ഞാന്‍ കാത്തിരുന്നത് നിനക്കായ്‌ മാത്രം ..
പക്ഷെ നീ വന്നില്ല ...
അടുക്കാനായി ഞാന്‍  ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍ ഒക്കെ നീ എന്നില്‍ നിന്ന് ഓടി അകന്നു .
തെറ്റ് എന്‍റെതു  തന്നെ ...അറിയിച്ചില്ല നിന്നെ ഞാന്‍ എന്‍റെ സ്നേഹം ..
അറിയാനായി നീ ശ്രമിച്ചതുമില്ല ...

ഒരു പക്ഷെ നീ അത് അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കില്‍ ഇന്നു ഞാന്‍  തനിച്ചു ആവില്ലായിരുന്നു 
ഏതോ തെറ്റിധാരണകള്‍ക്ക്  ഇടയില്‍ നമ്മുക്ക് നഷ്ടപെട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതം ആയിരുന്നു .
എന്ന് നീ എവിടെ എന്ന് എനിക്യു അറിയില്ല എങ്കിലും  ...
ഇപ്പോഴും ഞാന്‍  തേടുന്നു ആ മുഖം ... കണ്ടെത്താന്‍ ആവില്ല എങ്കിലും വെറുതെ തേടുന്നു .....

1 comment:

  1. കണ്ടെത്തും... ഉറപ്പ്..!!

    ReplyDelete

Follow by Email